Aktis

Certyfikaty Energetyczne

Świadectwa Energetyczne

Mgr inż.Karol Jakubiak – właściciel firmy AKTIS-działalność gospodarczą prowadzi od 1992 roku.Firma posiada własny lokal w centrum Stargardu Szczec przy ul.Wojska Polskiego 50c/5.

Firma Aktis

Od 2009 roku ,czyli od wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo budowlane wprowadzającej na terenie Polski przepisy UE w zakresie charakterystyki energetycznej ( Dyrektywa 2002/91/WE), firma Aktis prowadzi działalność w zakresie wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych lub części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową i budynków użyteczności publicznej( Certyfikatów Energetycznych).
Mgr inż. Karol Jakubiak posiada uprawnienia – MI/ŚE/956/2009-nadane przez Ministra Infrastruktury do wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej.

Wystawiamy świadectwa charakterystyki energetycznej dla:

Na podstawie wystawionych certyfikatów energetycznych ,pomiarów i doświadczenia przedstawiamy analizę poprawy efektywności wykorzystania energii na cele ogrzewania , klimatyzacji , wentylacji, do podgrzania ciepłej wody użytkowej, a w obiektach użyteczności publicznej również oświetlenia wbudowanego.