Aktis

Certyfikaty Energetyczne

Świadectwa Energetyczne

mgr inż. elektryk Karol Jakubiak

tel. 601774809

Wykonujemy pomiary okresowe i odbiorcze instalacji elektrycznej:
  • rezystancji izolacji
  • impedancji pętli zwarcia
  • parametrów wyłączników różnicowo – prądowych
  • ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych
  • urządzeń piorunochronnych
  • parametrów sieci